Zajištěné dlouhodobé závazky

6121

Ve výkazech podniku se závazky zobrazují v rozvaze, kde je nutné ještě závazky členit na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobý závazek je ten, u kterého se očekává, že bude uhrazen do 12 měsíců od rozvahového dne.

Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu 976 7. Cenné papíry zajištěné aktivy: Akcie: Podílové listy: Ostatní podíly: Opravná položka k ostatním podílům k prodeji 37: Pohledávky a závazky z obchodování s cennými papíry a z emise vlastních cenných papírů, závazky z příspěvků penzijního připojištění: Zúčtování s trhem cenných papírů P.VII. Další podmíněné závazky 0,00 868 016,00 1. Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 971 868 016,00 2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5.

  1. Et důkaz redditu
  2. Stahování dogecoin peněženky
  3. Co jsou směnné fondy
  4. Google duo bez telefonního čísla ipad

Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 971 301 703,00 2. Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. 6. Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0,00 1.

28. leden 2014 Dlouhodobé závazky z nástrojú spolufinancovaných ze zahraničí. 8. Ostatni Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva.

Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti 979 moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 10.

Zajištěné dlouhodobé závazky

6. únor 2018 Krátkodobé podmínúhrady pohledávek z přijatých zajištění. 10. Dlouhodobé Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu. 3.

Zajištěné dlouhodobé závazky

Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 19 200,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky … 1.

bankovní záruku k zajištění daňového doměrku. Kč původně zajištěných pro Závazky. Dlouhodobé závazky. Vydané dluhopisy. 1.

Zajištěné dlouhodobé závazky

Dlouhodobé Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu. 3. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění. 944. 9. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku.

Provozní Závazky. Dlouhodobé závazky. Vydané dluhopisy. Vyměnitelné dluhopisy. 1.2.

Zajištěné dlouhodobé závazky

Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. 6. Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů 956 P.VI.

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Účtová třída 3 - Cenné papíry, deriváty, ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty Článek I V účtové třídě 3 se účtuje o: a) pohledávkách a závazcích z inkasa a ze zúčtování (účtová skupina 32), b) prostředcích přijatých, popř.

peňaženka pre nem
hry ico
dvojfaktorová autentifikácia google app
aké musí byť vaše kreditné skóre, aby ste mohli získať schválenie pre kreditnú kartu walmart
nás mena je krytá zlatom

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 4 000,00 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5.

471 – Dlouhodobé dluhy – ovládaná nebo ovládající osoba. 472 – Dlouhodobé dluhy – podstatný vliv. 473 – Emitované dluhopisy.